တကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ အသိိဥာဏ္ပစၥည္းမူပိုင္ခြင့္ ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၈

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (US Agency for International Development-USAID)တို႔ ပူးေပါင္း၍ တကၠသိုလ္မ်ားအတြက္ အသိဥာဏ္ပစၥည္းမူပိုင္ ခြင့္ျမွင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔နံနက္(၉)နာရီတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၀ိဇၨာခန္းမ၌ က်င္းပ ရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

Read more...

ေကာင္းမြန္သည့္ပညာစနစ္သို႔တက္လွမ္း

ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းအစဥ္အလာႏွင့္ ဘာသာတရား၏ ၫႊန္းဆုိခ်က္အရ ဂုဏဝုတၱိ၊ ဝရဝုတၱိ ႀကီးျမတ္ေသာ သီလသမာဓိပညာတုိ႔ႏွင့္ အသက္ေမြးျခင္း ျပဳကုန္ၾကေသာ ပညာသင္ၾကားျပသေပးသည့္ ဆရာတို႔အား 'ပူဇာ စ ပူဇ ေနယ်ာနံ' ပူေဇာ္ထိုက္သူတို႔ကို ပူေဇာ္ျခင္းျပဳရသည့္ အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးတြင္ထည့္သြင္းကာ အနႏၲဂိုဏ္းဝင္ ဆရာသခင္တုိ႔အား ေရွးအစဥ္အဆက္ ၾကည္ညိဳေလးစား အေလးအျမတ္ထားခဲ့ၾကပါသည္။

ထုိသို႔ ၾကည္ညိဳေလးစားအျမတ္ထားႏုိင္ရန္အတြက္ ဆိုထားသည့္အတုိင္း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတုိ႔ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကြယ္ဝရန္လုိအပ္သကဲ့သို႔ သင္အံေလ့က်က္ရမည့္ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာတုိ႔ကို သင္ၾကားျပသေပးရာ၌ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာတည္းဟူေသာ နာသံုးနာျဖင့္ မၾကြင္း မက်န္ သင္ၾကားျပသေပးၾကရေသာ ဆရာျမတ္၊ ဆရာေကာင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အစဥ္အလာမပ်က္ က်င့္ႀကံအားထုတ္ရေသာ ''အတတ္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ၊ သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္ဆီးကာ၊ သင့္ရာအပ္ပို႔၊ ဆရာတို႔''ဟူေသာ ဆရာ့က်င့္ဝတ္ငါးပါးႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရာ သိသင့္သမွ် အတတ္ ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးရျခင္း၊ ဆံုးမၾသဝါဒေပး၍ ျပဳျပင္ေပးရျခင္း၊ မိမိတတ္သမွ် အကုန္သင္ေပးရျခင္း၊ တပည့္မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္မျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳတင္တားဆီးကာကြယ္ေပးရျခင္း၊ မိမိထက္ ေက်းဇူးျပဳႏုိင္မည့္ ဆရာထံသို႔ အပ္ႏွံေပးရျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကရပါသည္။

ထိုအစဥ္အလာေကာင္းမ်ားသည္ ယခင္ ဆယ္စုႏွစ္မတုိင္မီမ်ားစြာကတည္းက ျဖစ္တည္ခဲ့ၾကၿပီး ဆရာကလည္း ဆရာ့စည္း၊ တပည့္ကလည္း တပည့္စည္း၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာမ်ားႏွင့္ လိုက္နာေစာင့္စည္း သင္အံေလ့က်င့္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ 'ဆရာေကာင္းတပည့္ ပန္းေကာင္းပန္'ဆိုသကဲ့သို႔ တပည့္သားေကာင္းရတနာမ်ား လူမႈဘဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအတြက္လည္းေကာင္း ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ ထုိဆရာ၊ တပည့္အစဥ္အလာမ်ား ပါးလ်ားလာခဲ့ၿပီး တပည့္မ်ားအေနျဖင့္ ပညာသာသင္ၾကားေနၾကေသာ္လည္း စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္ တပည့္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ထြန္းလာရန္မွာ ခဲယဥ္းေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဆရာ၊ တပည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အခက္အခဲမ်ားရွိသျဖင့္ ဆရာမွာလည္း ဆရာ့က်င့္ဝတ္ခ်ဳိ႕ယြင္း၊ တပည့္မွာလည္း ဆရာသမားမွန္းမသိ တပည့္ဝတၱရားငါးပါး ပ်က္ယြင္းလာၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ ေကာင္းေသာလကၡဏာမဟုတ္ဘဲ ပညာကိုအေျခခံေသာ အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးဖြယ္ျဖစ္သည္။ တပည့္ဟူသည္မွာ အတတ္ပညာ သင္ယူ႐ံုႏွင့္မၿပီးဘဲ ညီညာထၾကြ၊ ဆံုးမနာယူ(ဆရာသင္ၾကား ဆံုးမသမွ်ကို ေလးစားစြာ ဂ႐ုတစိုက္ နာခံမွတ္သားရျခင္း)၊ လာမူႀကိဳဆီး (ဆရာလာေသာအခါ ညီညာစြာ မတ္တတ္ရပ္လ်က္ ခရီးဦးႀကိဳျပဳရျခင္း)၊ ထံနီး(ဆည္းကပ္ ခစားရျခင္း)၊ လုပ္ေကြၽး(ဆရာ့ထံပါးဝယ္ ျပဳဖြယ္ကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရျခင္း)၊ သင္ေတြးအံရြတ္(သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလးစားစြာ ေတြးေတာႀကံစည္ သင္အံေလ့က်က္ ႏႈတ္တက္ရြတ္ဆိုရျခင္း)တို႔ကို ျပဳရသည္။

ယခုမူ ေခတ္ကာလအေျခအေနအရ ရွိရင္းစဲြ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသား အေလ့အထမ်ား ေျပာင္းလဲလာခဲ့ေသာ္လည္း ပညာကိုအေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသား လုိအပ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္က အတတ္ႏုိင္ဆံုးျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံ့သားေကာင္းမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ရန္ ေခတ္ကာလႏွင့္အညီ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေနသည္။

အေစာပိုင္းက အေျခခံပညာအေဆာက္အအံု၊ အေျခခံစီးပြားေရး အေဆာက္အအံု မခုိင္ခံ့၊ ယိုင္နဲ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္နိမ့္က် ျခင္းႏွင့္အတူ မိဘျပည္သူ၊ ေက်ာင္းသား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အားနည္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆိုပါအခက္အခဲမ်ား ေျပေပ်ာက္ေစရန္အတြက္ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသား၊ မိဘမ်ားသာမက ပညာေရးနယ္ပယ္မွ တာဝန္ရွိသူအားလံုး တို႔က အသိႏွင့္ျပန္လည္ဆင္ျခင္၍ အေျခခံအေဆာက္အအံု အေထာက္ အပံ့ေကာင္းမ်ား တုိးတက္ျဖည့္ဆည္းေပးကာ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ေကာင္းမြန္သည့္အနာဂတ္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုသို႔ေရာက္ေအာင္ ဆက္လက္ တက္လွမ္းၾကရမည္ဟု ႐ႈျမင္ပါသည္။ ။


ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာ စကားေျပာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၅

ကမၻာ့ဆရာ မ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ ၅ရက္ နံနက္ ၉နာရီ က ေနျပည္ေတာ္ရွိ၊ ရံုးအမွတ္(၂၁) အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

Read more...

အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ျမတ္ဆုယူခန္းမႏွင့္ ပိေတာက္မင္း လမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲ က်င္းပ


ဘားအံ ေအာက္တိုဘာ ၄

ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံျမိဳ႕ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) ျမတ္ဆုယူခန္းမႏွင့္ ပိေတာက္မင္း လမ္းသစ္ ဖြင့္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအခ်ိန္က အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္ မန္းဘခိုင္လမ္း ရွိ အဆိုပါ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေရွ႕တြင္ က်င္းပရာ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္း ခင္ေထြးျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေစာခ်စ္ခင္၊ အလွဴရွင္ ဦးေဇယ်တို႕က ဖဲၾကိဳးျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

Read more...

ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ထားတဲ့ ေမာင္ေလးညီမေလးမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ (NMDC)

ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္ထားတဲ့ ေမာင္ေလးညီမေလးမ်ားအတြက္

အမ်ိဳးသားစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ (NMDC) ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပထမႏွစ္သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ၃၀-၉-၂၀၁၆ မွ ၁၈-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔အထိ (စေန၊တနဂၤေႏြေန႔မွအပ) နံနက္ ၉:၀၀ နာရီ မွ ညေန ၄:၀၀ နာရီအတြင္း တင္သြင္း ေလၽွာက္ထားႏိုင္ပါၿပီ။

Read more...

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန စက္မႈနည္းပညာျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဦးစီးဌာန ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္(MIIT)သို႔ တက္ေရာက္ရန္ ပထမႏွစ္သင္တန္းသားေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

၁။ ျမန္မာသတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာတကၠသိုလ္ ၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ဘြဲ႕ႀကိဳ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ( ၁ )ရက္ေန႕မွ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ သင္တန္းတက္ေရာက္မည့္သူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည္‌့စုံရမည္-
(က) ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးရွိ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုခဲ့သည့္ စာစစ္ဌာနအားလုံးမွ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသာတြဲမ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္-

Read more...

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ၊ဆရာမ်ား ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္၏ ATM စက္ေပါင္း (၇၃၇) ခုႏွင့္ On The Move ကား ၂၂ စီးထံမွ လြယ္ကူစြာျဖင့္ လစာေငြ ထုတ္ယူလွ်က္ရွိ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဆရာ၊ဆရာမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်ီးျမွင့္သည့္ လစာမ်ားကို
KBZ Explore Debit Card အသံုးျပဳ၍ စတုတၳေျမာက္လအျဖစ္ လြယ္ကူစြာျဖင့္ လစာထုတ္ယူလွ်က္ရွိပါသည္။

Read more...

ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ က်င္းပ

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၃၀

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲကို ယေန႔နံနက္(၈)နာရီက အလံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၄)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(အလံု)ရွိ သီရိရတနာခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

Read more...

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၆၂/၂၀၁၆
၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္)

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

Read more...

၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ဓမၼစၾကာေဒသနာေတာ္ အေကာင္းဆုံးရြတ္ဆို ပူေဇာ္မႈ အခမ္းအနား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးဓမၼာရုံ၌က်င္းပျပဳလုပ္


ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၂၆
ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးရုံး (၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ဓမၼာစၾကာေဒသနာေတာ္အေကာင္းဆုံးရြတ္ဆို ပူေဇာ္မႈေရြးခ်ယ္ပြဲ အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈း၀၀ နာရီတြင္ ပညာေရးဓမၼာရုံ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး အခမ္းအနားကို ' နေမာ တႆ' သုံးႀကိမ္ရြတ္ဆိုပူေဇာ္ ဘုရား ကန္ေတာ့၍ အခမ္းအနားကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

Read more...