(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ၾကားေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲက်င္းပ

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၂၄

(၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ၾကားေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (ELT Conference 2016) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို “English and Opportunities” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ယေန႔နံနက္(၉)နာရီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Novotel Hotel တြင္ က်င္းပရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ထိုိသို႔ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ယခုက်င္းပေဆာင္ရြက္ သည့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အဂၤလိပ္ဘာသာျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္ အေသြးျမွင့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ၁၇ ႏွစ္ တုိင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုသိ႔ု ဆရာ ဆရာမ မ်ားကို သင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား တစ္စိုက္မတ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သျဖင့္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ကူညီပံ့ပိုးမႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကြန္ဖရင့္မ်ားက်င္းပျခင္းသာမက သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ ဘာသာရပ္ အသီးသီးမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏အရည္အေသြး တိုးျမွင့္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးလႊမ္းျခံဳႏုိင္ေသာ ပညာေရး က႑လုပ္ငန္း သံုးသပ္ေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ငန္းစတင္သည့္ ကာလမွပင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက စတင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိသု႔ိေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ ယခုအခါ ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း(၂၀၁၆-၂၀၂၁)ကို အၿပီးသတ္ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “Connecting Classrooms Project” ျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ အေျခခံေက်ာင္းေပါင္း(၁၀၀)တြင္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားကို ၂၁ ရာစု ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တုိးျမွင့္လ်က္ အဆိုပါ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားက ပညာေခတ္၏စိန္ေခၚမႈကို ရင္ဆုိင္ႏုိင္စြမ္း ရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ မ်ားအရ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္မ်ားသာမက ICT ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုပင္ ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ ရွိပါ ေၾကာင္း၊ အေျခခံပညာက႑သာမက အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္လည္း သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမွင့္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြး ျမင့္မားေရးအတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္ မ်ားကို ေခၚယူ၍ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးေကာလိပ္မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို EfECT စီမံခ်က္ျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ယခု ကြန္းဖရင့္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကြန္းဖရင့္၏ ‘Theme’ ျဖစ္ေသာ “English and Opportunities” ကိုၾကည့္ပါက အဂၤလိပ္စာတတ္ကၽြမ္းမႈႏွင့္ ဘာသာ ရပ္ေပါင္းစံုဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို အဓိကဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစႏုိင္သည္ကို ေပၚလြင္ေစပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ကြန္းဖရင့္ကို ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာ၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ သီရိလကၤာ၊ Scholastic Asia၊ Success Language Academy၊ Network International School၊ Myanmar Mobile Education- myME project၊ National Geographic Learning၊ Reward English Language Centre၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဗီယက္နမ္၊ ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ Wave Myanmar၊ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီ ေဟာင္ေကာင္၊ Mote Oo Education၊ Myanmar Metropolitan College၊ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီ မေလးရွားတို႔မွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ဦးေဆာင္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ၅၆ ခုကို စက္တင္ဘာ(၂၄)ရက္မွ (၂၅) ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (ပညာေရး)


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး တကၠသိုလ္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္း သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံု

 

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၄

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသိုလ္ မူလတန္း ဆရာ အတတ္သင္ (၃)ႏွစ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၄၅)မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္း သူမ်ား အား ယေန႔နံနက္ (၉)နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အိမ္ေတာ္ ငုေရႊခန္းမ၌ ေတြ႕ဆံု၍ ၾသ၀ါဒအမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က မ်ိဳးဆက္သစ္ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ကုိ ေတြ႕ဆုံ အမွာစကား ေျပာၾကားခြင့္ ရသည့္အတြက္ အထူးပင္ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ရပါ ေၾကာင္း၊ အားလုံးသိၿပီးျဖစ္သည့္အတုိင္း မၾကာေသးမီက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ညီလာခံ က်င္းပမႈကိုလည္း အစမွအဆုံး ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ တစ္ႏုိင္ငံလုံး တြင္ရွိ သည့္ ျပည္သူမ်ား သိရွိႏုိင္ေအာင္ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ ျပသခဲ့ပါေၾကာင္း။

ႏုိင္ငံေတာ္က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ကုိ (၂၁)ရာစု ပင္လုံညီလာခံႀကီးမွ အစျပဳလုိက္ျခင္း လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤျဖစ္စဥ္ႀကီးတြင္ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ားအားလုံးပါ၀င္ႏုိင္ရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူ မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား သည္လည္း ဘယ္ေခတ္၊ ဘယ္အခါႏွင့္မွ် မတူေအာင္ ျမင့္မားေနသည္ကုိ သိၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤတာ၀န္သည္ ႀကီးမားပါ ေၾကာင္း၊ ေနာက္ ထပ္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားစြာ ျဖတ္သန္း ၾကရဦးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ လာရန္ကုိလည္း သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါ ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း (၆၈)ႏွစ္၊ ႏွစ္(၇၀)နီးပါး ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ဇစ္ျမစ္ျဖစ္ သည့္ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာ မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး နည္းႏွင့္ ေျပ လည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ ရန္လုိအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရ သစ္လက္ထက္တြင္ ထိပ္တန္း ဦးစားေပး လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ စားပြဲ၀ုိင္း၌ ႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း အေျဖရွာ ၾကသည့္ေနရာတြင္ အေရးႀကီး ဆုံးမွာ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္ရန္၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္ရန္ႏွင့္ အျပန္ အလွန္ေလးစားရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္ေရးႏွင့္ တည္ ေဆာက္ ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ခုိင္မာရွင္သန္ရန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုေရာက္ရွိ ေနၾကသည့္ သားတုိ႔၊ သမီးတုိ႔သည္ ဤရည္မွန္းခ်က္ကုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ပါ၀င္ ေဆာင္ ရြက္ ေနၾကသူ မ်ားပင္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ သားတုိ႔၊ သမီးတုိ႔သည္ တုိ္င္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ အထူးပင္ ေလးစား ဂုဏ္ယူမိသည္ကို အေလးအနက္ထားေျပာၾကားလုိပါေၾကာင္း။

အမိတကၠသုိလ္ႀကီးတြင္ ပညာသင္ၾကားေလ့က်င့္ၾကသည့္အခါ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း တစ္မုိးေအာက္တြင္ အတူတကြ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ကူညီရုိင္းပင္း ခဲ့ၾက သည့္ အတြက္လည္း သားတုိ႔၊ သမီးတုိ႔ အတြက္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ဆုိသည္ကုိ အထူး တလည္ ေျပာျပရွင္းလင္းစရာမလုိသည့္ အေနအထားကုိ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤတကၠသုိလ္ႀကီး၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အေပၚတြင္ ထားရွိသည့္ မြန္ျမတ္ေသာ ေစတနာမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပ ေနပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား အားလုံး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္း ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဤတကၠသုိလ္ႀကီး၌ ပညာသင္ခြင့္ရခဲ့သည့္ ကာလသည္ သားတုိ႔ သမီးတုိ႔အတြက္ အထူး တန္ဖုိးထားဂုဏ္ယူစရာလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ယခုဆုိလွ်င္ သားတုိ႔ သမီးတုိ႔သည္ ဤတကၠသုိလ္ႀကီးတြင္ မူလတန္းဆရာ အတတ္သင္ (၃)ႏွစ္ သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မၾကာမီတြင္ ပညာေရး ၀န္ထမ္း အျဖစ္ျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ဇာတိရပ္ရြာေဒသမ်ား၌ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ၾက ရ ေတာ့မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၾကရ သည့္အခါတြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရး ဘ၀ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အၾကားတြင္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေစေရးကုိ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ ပညာေရး ၀န္ထမ္းေကာင္း မ်ားျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရန္ အေလး အနက္ထား မွာၾကားလုိပါေၾကာင္း။

တုိင္းရင္းသားမ်ားအမ်ားစုေနထုိင္ရာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားသည္ အတိတ္သမုိင္း၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အသိပညာတြင္လည္း ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့သည္လည္း ရွိႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ဤအေျခအေန တြင္ သားတုိ႔ သမီးတုိ႔အေနျဖင့္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ အသိပညာေ၀မွ်ေပးၿပီး အလင္းဖြင့္ ေပးၾကရန္လည္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤတာ၀န္သည္ ရာထူးအရ ေပးအပ္သည့္ တာ၀န္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ျပည္ေထာင္စု၊ မိမိတုိ႔ေသြးခ်င္းမ်ားအတြက္ မွ်ေ၀ ကူညီ ထမ္းေဆာင္ေပးျခင္းဟု မွတ္ယူၾက ေစလုိပါေၾကာင္း၊ ဤအရာ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ ေရးကုိ မိမိတုိ႔ တတ္ႏုိင္သည့္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန ပံ့ပုိးကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းျဖစ္ ပါေၾကာင္း။

သားတုိ႔ သမီးတုိ႔အား ေျပာၾကားလိုသည္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး၏အႏၱရာယ္ႀကီး မားပုံကုိ မိမိတုိ႔၏ စာသင္ သားမ်ားကုိ အခါအခြင့္သင့္ တုိင္း ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ကာ ဗဟုသုတ တုိးပြားေစၿပီး လမ္းမွားကုိ မေရာက္ၾကေစရန္ ထိန္းေက်ာင္းေပးေရး ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသည္ နယ္စပ္ေဒသ မ်ားမွ ၿမိဳ႕ေပၚအထိ ငယ္ရြယ္သူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အနာဂတ္၏ သားေကာင္း သမီးေကာင္းရတနာမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ အႏၱရာယ္ျပဳႏုိင္သည့္ အလား အလာမ်ား ေတြ႕ေနရပါေၾကာင္း။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစမည့္ ဤမူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ကုိ မိမိတုိ႔ သားတပည့္မ်ားက တစ္ဆင့္ သိကၽြမ္းလာမည့္ မိဘမ်ားကုိပါ အေျခအေနေပးတုိင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကား ေစလုိပါေၾကာင္း။

အခုလာေရာက္သည့္ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခ အေနမ်ားကုိ သိျမင္နားလည္ လာၾကရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီဆုိသည္မွာ အစုိးရတစ္ရပ္ တည္း သာမက ျပည္သူအားလုံး ပူးေပါင္းပါ၀င္မွ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီအေတြ႕အၾကံဳ၊ ဒီမု္ိကေရစီ အေလ့အထမ်ား အားနည္းေနေသး သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အားလုံး၀ုိင္း၀န္း လက္တြဲေဆာင္ရြက္မွ အေျခ အေနေကာင္းမ်ားကုိ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္း မွာပင္ တုိင္းရင္း သားမ်ားအားလုံး လုိလား ေတာင့္တေနသည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ထူေထာင္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးသည္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါ သည္ကို သားတုိ႔ သမီးတုိ႔နားလည္သေဘာေပါက္ ထားၿပီးျဖစ္ မည္ဟု ယုံၾကည္ပါ ေၾကာင္း။

သားတုိ႔ သမီးတုိ႔အေနျဖင့္ တကၠသုိလ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ယူေနစဥ္ မိမိတုိ႔ ႏွလုံးသားအိမ္တြင္ ရရွိစြဲၿမဲ လာခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရး စိတ္ဓာတ္၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္မ်ားကုိ ခုိင္မာ သည္ထက္ ခုိင္မာေအာင္ ေနာက္မ်ိဳးဆက္လူငယ္မ်ား အား လူသားအရင္း အျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ပညာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ျခင္းႏွင့္အတူ စည္းရုံး ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရန္၊ ေလ့ လာေရးကေန ရရွိလာသည့္ အသိပညာ ဗဟု သုတမ်ား ကုိလည္း မိမိတုိ႔သင္တန္းဆင္းၿပီး လုပ္ငန္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ အသုံးခ် သြားၾကရန္ မွာၾကားလုိပါေၾကာင္း။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္မ်ားကုိ ပခုံးေျပာင္း ထမ္းေဆာင္ ႏုိင္ မည့္ တပည့္ သားေကာင္းမ်ားကုိ ေမြးထုတ္ေပးရန္ သားတုိ႔ သမီးတုိ႔အား ႏုိင္ငံေတာ္က ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳး ေထာင္ေပး ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ သားေကာင္း သမီးမြန္မ်ားပီသစြာ မိမိတုိ႔ကုိ တာ၀န္ ေပးအပ္ထားသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာေအာင္၊ နယ္ေျမေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဘ၀မ်ား တုိးတက္ ျမင့္မားလာေအာင္၊ တုိင္းရင္းသား ျပည္မ်ားၾကားတြင္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ ျပန္႔ပြား လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ ပညာေရး၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ သြားၾကပါဟု ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသိုလ္ မူလတန္း ဆရာအတတ္သင္ (၃)ႏွစ္ သင္တန္းမွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား ကိုယ္စား ရွမ္းျပည္နယ္ နမ့္စန္ၿမဳိ႕နယ္မွပေလာင္တိုင္းရင္းသူ မလွျမတ္ေအး က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထံ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသိုလ္မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္း သူ ႏွစ္ဦး ကေလ့လာေရးခရီးစဥ္ အမွတ္တရ ဂါရ၀ျပဳလက္ေဆာင္ ေပးအပ္သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသိုလ္မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား ႏွင့္အ တူစုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး မ်ားဖြံ႕ၿဖဳိးေရးတကၠသိုလ္မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ မ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ခင္မင္ ရင္းႏွီးစြာ ႏႈတ္ဆက္အားေပးသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ႏိုင္သက္လြင္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲ မ်ား၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾက သည္။


အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္ တိုးျမွင့္ ဖြင့္လွစ္ပြဲ

ေက်ာက္ျဖဴ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမွတ္(၆)ရပ္ကြက္၊ အေျခခံပညာ အလယ္တန္း ေက်ာင္းကို ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) အဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထက္၊ လယ္၊ မူေက်ာင္းသားမ်ား ပညာေရးကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ သင္ၾကားႏိုင္ ေရးအတြက္ ဆရာ/မ အင္အားမ်ား တိုးျမွင့္ခဲ့ရာ (၁၀-၉-၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီ အခ်ိန္ေက်ာင္းအဆင့္ တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ပြဲ အခမ္းအနားကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

၎ အ.ထ.က အဆင့္ တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေအာင္ႏွင့္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းမွ ဆရာမႀကီး ေဒၚေအးေအးသန္းႏွင့္ ဆရာ/မမ်ား၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕ေပၚရွိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ေက်ာင္း ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း အဆင့္တိုးျမွင့္ ဖြင့္လွစ္ပြဲကို ေက်ာက္ျဖဴခ႐ိုင္ ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေအာင္၊ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရဲျမတ္သိန္းႏွင့္ ရမ္းၿဗဲ ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ လက္ေထာက္ပညာေရးမွဴး ဦးသိန္းေအာင္ တို႔က ပဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

ၿမိဳ႕နယ္ ျပန္/ဆက္


ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား စိတ္ဝင္စားလာသည့္ မေကြးၿမိဳ႕နယ္ မယ္လွေတာင္ေက်းရြာ အနီးရွိ အမွတ္(၅) စက္မႈသင္တန္း ေက်ာင္းျမင္ကြင္းမ်ား


အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အသက္(၁၇)ႏွစ္မွ(၂၅) ႏွစ္အတြင္းရွိ (၁၀)တန္းေျဖဆိုဖူးရံုျဖင့္ ေနထိုင္စရိတ္ အခမဲ႔ဲ စားစရိတ္ (၁)လ ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္ျဖင့္ (၁)ႏွစ္ တက္ေရာက္ သင္ႀကားကာ ဘဝအာမခံခ်က္ရရွိနိင္မည္ ျဖစ္ သည္။
ယင္းေက်ာင္းကို ျမန္မာနိင္ငံႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယား နိင္ငံတို႕၏ ႏွစ္နိင္ငံခ်စ္ႀကည္ ရင္းနီးမႈအရ အမွတ္(၂) စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ကုိရီးယား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီတို႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔သည့္ သင္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ (၁)ႏွစ္ျဖစ္ကာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ျပဳျပင္ထိန္း သိမ္းမႈႏွင့္ ကြန္ျပဳတာသုံး ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္မႈ သင္တန္းမ်ား စာေတြ႔ႏွင့္ လက္ေတြ႔ ပို႔ခ် သင္ႀကားေပးေႀကာင္း သိရသည္။
ဓာတ္ပံု - တင္ေရႊ(မင္းဘူး)


ဆရာဟူသည္…

ေအာင္ခိုင္ျမင့္ (ပညာေရး)

''ေက်ာင္းသားငယ္စဥ္ မသြန္သင္က ေနာင္တြင္ဆရာ သင့္ဝန္တာတည့္'' ဟူသည့္အဆိုကို မွတ္သားခဲ့ဖူးပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ငယ္စဥ္ကပင္ ထုဆစ္ပံုေဖာ္ လမ္းညႊန္ျပသေပးၾကရမည့္သူမ်ားမွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လူႀကီးလူေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစရန္ လူငယ္လူေကာင္းျဖစ္ေရးကို ဦးစြာျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဆရာေကာင္းတပည့္ ပန္းေကာင္းပန္ႏိုင္သည္ဟူသည့္ ဆို႐ိုးမ်ားကိုလည္း ယေန႔တိုင္ လိုက္နာ က်င့္သံုးေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

Read more...

ထူးခြၽန္ဆရာေရြးပြဲ အဆင့္ေလးဆင့္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္မည္

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၉
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳေထာက္ခံ မႈ ပညာတန္ေဆာင္ႏွင့္ ေတာ္ဝင္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈတုိ႔ျဖင့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ထူးခြၽန္ဆရာဆုေရြးခ်ယ္ပြဲကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း က်င္းပသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထူးခြၽန္ဆရာဆု တတိယ အႀကိမ္ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ေရး ဦးစီးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဆရာႀကီး ေဒါက္တာ ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

Read more...

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ပညာေရးမိသားစုမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲက်င္းပ

ပဲခူး ၾသဂုတ္ ၂၇

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ပညာေရးမိသားစုမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကို ယေန႔နံနက္(၉)နာရီခြဲတြင္ ပဲခူးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု  ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး တက္ေရာက္သည္။

Read more...

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူ သမဝါယမတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ မ်ားႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနတို႔တြင္ စတင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ အရာထမ္းမ်ားအား ေတြ႕ဆုံမွာၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၃

သမဝါယမတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတို႔တြင္ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ လက္ေထာက္ ကထိကမ်ားႏွင့္ လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား အရာထမ္း (၈၀) ဦးတို႔အား ေတြ႕ဆုံျခင္း အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္ ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။

Read more...

အစိုးရသစ္၏ ပထမ ရက္ ၁ဝဝ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ စတုတၴအႀကိမ္ သတင္းစာရွင္းလင္း▄ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေမးျမန္းခ်က္မ်ား ေျဖၾကား

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၃

အစိုးရသစ္၏ ပထမရက္ ၁ဝဝ ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စတုတၴအႀကိမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျဖၾကားၾကသည္။

Read more...

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားၾကရာဝယ္

(22.8.2016) ေၾကးမံုေဆာင္းပါး (ေစာခိုင္)

၂ဝ၁၆ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ၁၈-၈-၂ဝ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၃၁-၈-၂ဝ၁၆ ရက္ေန႔ထိ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ)၊ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ အားကစား႐ုံ၊ သထုံလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေကာင္တာမ်ားဖြင့္၍ လက္ခံေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။၂ဝ၁၆ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ပုံစံအိတ္ထုတ္ယူရန္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖဆိုခဲ့ေသာ စာစစ္ဌာနတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာအိတ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းၫႊန္စာအုပ္ တစ္စုံကို ၈ဝဝ (ရွစ္ရာက်ပ္)ျဖင့္ ဝယ္ယူရမည္ျဖစ္ပါသည္။

Read more...